UWAGA

Wymiana wodomierzy - Szkotowo, Lipowo i Kownatki

więcej


UWAGA

Wymiana wodomierzy Sławka Wlk Gołębiewo

więcej


UWAGA

Wymiana wodomierzy Kozłowo

więcej


UWAGA

Informujemy, że 28.02.2022 ok godz. 8.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowościach Kozłowo, Niedanowo i Zakrzewo.

więcej


UWAGA

Wodociąg w Sarnowie

więcej


UWAGA

Informujemy, że 24 grudnia 2021roku biuro Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo” sp. z o.o. będzie nieczynne.
Wszystkich klientów przepraszamy za wynikające z tego utrudnienia.

więcej


UWAGA

Wodociąg Kamionki

więcej


UWAGA

Wodociąg Niedanowo

więcej


UWAGA

Wodociąg Kamionki

więcej


„Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej”

„Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej”

więcej


UWAGA

Wodociąg w Siemianowie

więcej


Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Rozbudowa oczyszczalni ścieków - etap II w m. Kozłowo, gm. Kozłowo

więcej


RODO

Informacja dotycząca ochrony danych

więcej


Komunikat

Spis wodomierzy

więcej


KOMUNIKAT

UWAGA WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA

więcej


UWAGA

UWAGA

więcej


UWAGA

UWAGA
W związku z pandemią koronawirusa i obowiązkiem ograniczenia kontaktów międzyludzkich, prosimy o podanie stanu wodomierza telefonicznie do dnia 20 kwietnia 2020 pod numer 89 6250836,
lub za pomocą poczty e-mail: info@ekokozlowo.pl.
W przypadku braku zgłoszenia wystawimy faktury na podstawie zużycia za poprzedni okres obrachunkowy.

więcej


UWAGA!

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia, od dnia 16.03.2020 do 31.03.2020 roku biuro Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo” sp. z o.o. będzie zamknięte dla klientów (w zależności od sytuacji data może ulec zmianie).
Wszelkie sprawy prosimy załatwiać korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

numer telefonu: 89 6250836
adres e-mail: info@ekokozlowo.pl
adres do korespondencji: 13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31

więcej


UWAGA

Studnia publiczna w Rogożu

więcej


Komunikat

Wodociąg Zakrzewo

więcej


Komunikat

Wodociąg Zakrzewo

więcej


Komunikat

Uwaga! Zamknięcie wodociągu w miejscowości Zakrzewo

więcej


KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU NOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOZŁOWO

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U.2017.328 z późn. zm.), Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo informuje, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.070.1.311.3.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. na terenie Gminy Kozłowo
obowiązywać będzie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. na okres 3 lat: od 22 września 2018 do 21 września 2021 roku,

więcej


KOMUNIKAT

Informujemy, że na podstawie badań sanitarno-epidemiologicznych woda z wodociągu Dziurdziewo,Kamionki może być używana do spożycia.

więcej


2018-05-28

KOMUNIKAT

Informujemy, że woda z wodociągu Dziurdziewo,Kamionki może być używana do spożycia oraz do celów sanitarno - higienicznych jedynie po przegotowaniu.

więcej


Ogłoszenie

UWAGA
Informujemy, że w dniu 10 listopada 2017 roku (piątek) biuro spółki Eko-Kozłowo w Kozłowie przy ulicy Nidzickiej 31 będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

więcej


Woda zdatna do picia

Informujemy, że we wszystkich ujęciach woda obecnie spełnia normy sanitarne i nadaje się do picia

więcej


UWAGA!! Zamknięty wodociąg w miejscowości Sarnowo!

W dniu 18 lipca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym w miejscowości Sarnowo.

więcej


UWAGA!! Zamknięcie wodociągu w miejscowościach: Zakrzewo i Cebulki

W dniu 23 czerwca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym w miejscowości Zakrzewo i Cebulki.

więcej


UWAGA !! Zmiana godziny spotkania z mieszkańcami osiedla w Kozłowie w sprawie podwyżki cen ciepła!

Zarząd Spółki EKO – KOZŁOWO uprzejmie informuje, iż zmianie uległa godzina spotkania z Mieszkańcami osiedla w sprawie podwyżki cen ciepła.
więcej


UWAGA!! Spotkanie z mieszkańcami w sprawie podwyżki cen energii cieplnej

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców osiedla na spotkanie dotyczące podwyżki cen za dostawę energii cieplnej. Na spotkaniu zostaną omówione przyczyny wzrostu oraz przedstawione najbliższe działania remontowe - inwestycyjne w zakresie działalności ciepłowniczej.

więcej


UWAGA !! Dotyczy: podwyżki cen za dostawę ciepła.

Zarząd Spółki Z.U.K. i C. "EKO - KOZŁOWO" Sp. z o.o. informuję, że ze względu na konieczność pokrycia kosztów produkcji i dystrybucji energii cieplnej, wprowadzono nową stawkę za dostawę energii cieplnej.

więcej


UWAGA!! Zamknięcie wodociągu w miejscowości Niedanowo

W dniu 29 września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym w miejscowości Niedanowo. Dostarczaniem wody zdatnej do spożycia zajmą się pracownicy ZUKiC. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej


UWAGA!! Zamknięcie wodociągu w miejscowości Turowo

W dniu 29 września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym w miejscowości Turowo. Dostarczaniem wody zdatnej do spożycia zajmą się pracownicy ZUKiC. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej


UWAGA!! Zamknięcie wodociągu w Cebulkach

W dniu 14 września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Cebulki. Dostarczaniem wody zdatnej do spożycia zajmą się pracownicy ZUKiC. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej


UWAGA!! Zamknięcie wodociągu w Kamionce

W dniu 14 września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Kamionce. Dostarczaniem wody zdatnej do spożycia zajmą się pracownicy ZUKiC. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej


INFORMACJA o planowanej kontroli nielegalnych poborów wody i nielegalnego odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2016r. pracownicy Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko – Kozłowo” Spółka z o.o., którzy zostali upoważnieni przez Zarząd Spółki do prowadzenia kontroli, rozpoczną kontrole w zakresie stwierdzenia nielegalnych poborów wody i odprowadzania ścieków.

więcej


Witamy

Witamy na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych "Eko - Kozłowo" Sp. z o.o.

więcej