Zawiadomienie

Dotyczy: podwyżki cen za dostawę ciepła

Zarząd Spółki Z.U.K. i C. "EKO - KOZŁOWO" Sp. z o.o. informuję, że ze względu na konieczność pokrycia kosztów produkcji i dystrybucji energii cieplnej, wprowadzono nową stawkę za dostawę energii cieplnej.

W związku z powyższym, zmianie ulegnie opłata z dotychczasowej: 3,39 zł/m2/m-c + Vat na: 3,91 zł/m2/m-c + Vat.

Nowe ceny obowiązują od 1 marca 2017r.