Zakład Usług Komunalnych i CiepłowniczyEko-Kozłowo" sp. z o.o. informuje, że woda z wodociągu sieciowego w miejscowości Zakrzewo nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno - higienicznych.