Informujemy, że woda z wodociągu sieciowego w Zakrzewie nadaje się warunkowo do spożycia i celów sanitarno - higienicznych po przegotowaniu.