Informujemy, że woda z wodociągu sieciowego w miejscowości Zakrzewo jest zdatna do spożycia i celów sanitarnych.