Informujemy o braku przydatności  do spożycia oraz celów sanitarno-higienicznych wody ze studni publicznej w miejscowości Rogóż ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody  bakteriami grupy coli