Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo” Sp. z o.o. informuje, że woda z wodociągu sieciowego w miejscowości Sarnowo nie nadaje się do spożycia i celów sanitarno-higienicznych.