Trwają prace związane z rozbudową kozłowskiej oczyszczalni ścieków. W ramach tego zadania drugi reaktor oczyszczalni wyposażony zostanie w niezbędne, nowoczesne urządzenia oraz  wykonana zostanie konstrukcja dachowa obiektu. Dzięki tej inwestycji podwoi się moc przerobowa oczyszczalni, co pozwoli w przyszłości na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kozłowo, a także zwiększy możliwość przyjmowania ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi. Prace na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych „Eko-Kozłowo” sp.  z o.o. realizuje -firma PIB” Przem-Gri” sp. z o.o. z Olsztyna. Rozruch technologiczny nowego reaktora planowany jest jeszcze w tym roku.

Przy realizacji zadania korzystamy z  dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Nazwa zadania: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków - etap II w m. Kozłowo, gm. Kozłowo" 

 Całkowity koszt inwestycji - 1,074 miliona złotych.

Koszty kwalifikowalne - 873443,60 złote

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie - 835005,76 złotych 

Dofinansowanie udzielone jest w formie częściowo umarzalnej pożyczki (do 50%)