Informujemy, że 30 sierpnia ogłosiliśmy przetarg na realizację projektu „Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodociągowej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 696 453,45 złotych. Całkowity koszt zadania to 1 007 809,11 złotych. Celem projektu jest powstanie kompletnego zintegrowanego systemu do świadczenia e-usług, w tym montaż wodomierzy cyfrowych, umożliwiających zdalny odczyt, bez konieczności wchodzenia do lokalu odbiorcy wody.