Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych      „Eko-Kozłowo” sp. z o.o. informuje, że woda z sieci wodociągowej w Kamionkach nadaje się do picia i celów sanitarnych.