O firmie
Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych "Eko - Kozłowo" w Kozłowie z siedzibą przy ul. Nidzickiej 31 utworzony został  14 czerwcz 2014 roku.
Powstał on na bazie części majątku pozostałego po zlikwidowanym  Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych "Eko - Kozłowo" Sp. z o.o. zajmuje się między innymi wywozem nieczystości stałych i płynnych, dostawą wody oraz energii cieplnej na terenie Gminy Kozłowo.
Kierownictwo Zakładu
Zakład Usług Komunalnych i Ciepłowniczych "Eko - Kozłowo" Sp. z o.o
ul. Nidzicka 31
13 - 124 Kozłowo
woj. warmińsko - mazurskie
Prezes Zarządu - Dariusz Szypulski
e-mail: info@ekokozlowo.pl
tel: 89 625 0836

Numer rachunku:

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

86883410222002030128880001