Usługi Zakładu

 

Zakład "Eko - Kozłowo" oferuje usługi na terenie Gminy Kozłowo, w skład których wchodzi:

 

- pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody,
- usuwanie ścieków i nieczystości płynnych oraz ich utylizacja,

- dostarczenie energii cieplnej,