Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Zarządu ZUKiC Eko-Kozłowo Sp. z o.o.

z dnia 09 lipca 2021 r.

 

Cennik usług i pozostałych opłat dotyczących dostarczania wody i odbioru ścieków.

 

 

  1. I.                 Wodomierze główne

Lp.

Nazwa czynności

Cena netto

1

Plombowanie i rejestracja wodomierza założonego przez jednostkę inną niż Eko-Kozłowo Sp. z o.o.

55 zł

2

Zaplombowanie wodomierza głównego (plomby zdjęte na życzenie odbiorcy)

55 zł

3

Wymiana wodomierza z winy odbiorcy

-DN15 do DN20

-DN25 i większe

(cena nie zawiera kosztów wodomierza)

 

80 zł

120 zł

4

Sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza ( cena nie zawiera kosztów ekspertyzy

100 zł

 

  1. II.               Podliczniki

Lp.

Nazwa czynności

Cena netto

1

Wymiana wodomierza ( bez ceny wodomierza)

50 zł

2

Wymiana wodomierza na nowy wodomierz DN25 i większych

Kalkulacja indywidualna

3

Odbiór, rejestracja i zaplombowanie podlicznika odbiorcy

52 zł

 

  1. III.              Wyłączanie/ Włączanie dostaw wody

Lp.

Nazwa czynności

Cena netto

1

Odcięcie dopływu wody na instalacji wewnętrznej budynku

50 zł

2

Otwarcie dopływu wody do instalacji wewnętrznej budynku

50 zł

3

Zamknięcie odcinka sieci wodociągowej

160 zł

4

Odcięcie lub przywrócenie dostaw wody w myśl art.8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

200 zł

5

Włączenie do użytkowanej sieci wodociągowej w gotowym wykopie lub z jego wykonaniem

Kalkulacja indywidualna

 

 

  1. IV.             Wywóz nieczystości płynnych

 

Koszt transportu zależny od odległości od stacji zlewnej w Oczyszczalni Ścieków w Kozłowie

Lp.

Nazwa czynności

Cena netto

1

Dojazd w miejscowości Kozłowo

50zł+ koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą

2

Dojazd do 5km

80zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą

3

Dojazd powyżej 5 km

100 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą

4

Dojazd powyżej 10 km

120 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą

5

Dojazd powyżej 15 km

130 zł + koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą

 

Wykaz miejscowości według odległości od stacji zlewnej

Lp.

Do 5km

Powyżej 5 km

Powyżej 10 km

Powyżej 15 km

1

Kozłowo

Niedanowo

Dziurdziewo

Bartki

2

Cebulki

Pielgrzymowo

Górowo

Browina

3

Sarnowo

Rogóż

Krokowo

Siemianowo

4

Zabłocie Kozłowskie

Sławka Wielka

Sławka Mała

Szkudaj

5

Zakrzewo

Szymany

Szkotowo

Januszkowo

6

Sątop

Wierzbowo

Ważyny

Kownatki

7

 

Zaborowo

Wola

Lipowo

 

 

Zakrzewko

Kamionki

 

 

 

Zalesie

 

 

 

 

Gołębiewo

 

 

 

 

Miłkowiec

 

 

 

 

Kadyki

 

 

 

 

VI Wywóz osadu z oczyszczalni przydomowych

Cena transportu tak jak za wywóz nieczystości płynnych. Cena odebranego osadu – koszt ścieków zgodnie z zatwierdzona taryfą plus 100%.

 

VII Usługi sprzętowe

Lp.

Nazwa czynności

Cena netto

2

Transport ciągnik z przyczepą (zł/km)

4 zł

3

Koparka (zł/h)

140 zł

4

Odśnieżanie ciągnikiem

 120 zł

5

Praca montera sieci wod-kan

50 zł

 

 

 

VIII Kary

lp

Nazwa usługi

Cena netto

1

Ujawnienie nielegalnego przyłącza wody

800zł + szacunkowy koszt zużytej  wody

2

Ujawnienie nielegalnego przyłącza ścieków

800 + szacunkowy koszt odprowadzenia ścieków

3

Legalizacja bezumownego przyłącza wody na wniosek odbiorcy

300zł + szacunkowy koszt zużytej  wody

4

Legalizacja bezumownego przyłącza ścieków na wniosek dostawcy

300zł + szacunkowy koszt dostarczonych ścieków

5

Uszkodzenie wodomierza będącego własnością przedsiębiorstwa

200zł + koszt nowego wodomierza

6

Zerwanie lub uszkodzenie plomby wodomierza

300zł

7

Ingerencja w instalację wodociągową lub kanalizacyjną

300zł + koszt przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego

8

Wezwanie do zapłaty

10zł